Bejot

Rejestracja Partnera B2B

Serwis przeznaczony jest dla zarejestrowanych partnerów firmy Bejot Sp. z o.o.. Aby uzyskać dostęp do systemu należy:

  • skontaktować się z działem handlowym firmy Bejot Sp. z o.o. pod numerem telefonu 61 64 15 900 lub pisząc na adres e-mail: handel@bejot.com.pl w celu utworzenia konta w systemie:
  • wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy,
  • zapoznać się i zaakceptować regulamin systemu,
  • odebrać pocztę e-mail z podanego w formularzu konta i zatwierdzić swoją rejestrację,

Dane firmowe:

Dane do faktury VAT

Firmowe dane kontaktowe

Dane osoby kontaktowej

Osoba musi być uprawiona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu rejestrowanej firmy. W przypadku niezgodności danych z dokumentami rejestrowymi firmy - rejestracja zostanie odrzucona.

* Pole wymagane.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.